انتخاب نیوز به نقل از رویترز – یکی از قانونگذاران کره جنوبی فاش کرد که هکرهای کره شمالی طرح های نظامی کره جنوبی -آمریکا برای نابودی رهبری کره شمالی را دزدیدند.

این قانونگذار از حزب حاکم کره جنوبی روز چهارشنبه گفت که هکرهای کره شمالی مقادیر زیادی از اسناد طبقه بندی شده نظامی منجمله طرحهای عملیاتی زمان جنگ کره جنوبی-آمریکا برای نابودی رهبری کره شمالی را دزدیدند.

نماینده ری چیول هی از حزب دمکرات کره جنوبی در یک برنامه رادیویی در روز چهارشنبه گفت که 235 گیگا بایت از اسناد نظامی از مرکز داده های دفاعی در سپتامبر سال گذشته دزیده شده است.

ماه مه امسال یک تیم تحقیقاتی در داخل وزارت دفاع اعلام نمود که این هک توسط کره شمالی صورت گرفت ولی ازاینکه چه نوع اطلاعاتی دزیده شده, چیزی افشا نشده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here