انتخاب نیوز به نقل از سایت فرانس 24- روز پنجشنبه وزیر کشور فرانسه با اشاره به تهدید مداوم ترور از زمان حملات پاریس در نوامبر 2015 گفت که فرانسه چک های مرزی خود را با اعضای شنگن  تا 30 آوریل تمدید خواهدکرد.

وی طی یادداشتی به اتحادیه اروپا به تاریخ سوم اکتبر گفت که کنترل مرزها با اعضای بدون ویزای – شنگن همانند ایتالیا و بلژیک, ”همراه با احترام به قوانین متناسب “ خواهد بود.

وزیر کشور فرانسه افزود: تحلیلگران ریسک وجود یک سطح مداوم از تهدید را تایید کردند و اضافه نمود که این نگرانی وجود دارد که گروه داعش برای طرحهای بیشتر در خاک فرانسه درحال طراحی می باشد.

گفتنی است که داعش مدعی شده بود که این سری از حملات که درتاریخ13 نوامبر 2015 در ورزشگاه ملی و ….را که از بروکسل برنامه ریزی و انجام شده است را از قبل هماهنگ کرده بود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here