رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات ایران معتقد است که در صورت نبود مکانیزم صحیح توزیع و عرضه سیگار در کشور، به دلیل ورود محصولات قاچاق، افزایش قیمت موجب کاهش مصرف نخواهد شد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here