انتخاب نیوز به نقل از رویترز-رئیس مرکز فرماندهی آمریکا (سنتکام) از فعالیتهای درازمدت جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و گفت: به تمرکز حول حفاظت نیروهای آمریکا ادامه می دهیم  زیرا ایران گفته است پایگاههای نظامی منطقه یی آمریکا در صورت تصویب تحریمهای بیشتر, در خطر خواهند بود.

ژنرال ووتل ادعا کرد: ایران عامل بی ثبات کننده ی درازمدت در این منطقه می باشد و بنابراین ما نسبت به فعالیتهای آنها نگران می مانیم.

ووتل افزود: رهبری آمریکا تصمیمات لازم را می گیرد و ما آماده هستیم آنچه لازم است را انجام دهیم تا به حفاظت از خودمان ادامه بدهیم و بخصوص از منافعمان در این منطقه حفاظت کنیم.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here