همزمان با ادامه روند انتقال یگان های ارتش ترکیه به ادلب, اعمال تدابیر امنیتی شدید در شهرستان ریحانلی واقع در مرز با سوریه نیز آغاز شده است.

یگان های ارتش ترکیه با خودروهای زرهی در طول مرز دیوارکشی شده با سوریه گشت زنی می کنند. نگهبان ها نیز در برجک های دیده بانی هرگونه حرکت در آنسوی مرز را رصد می کنند.

شهرک های حاشیه استان ادلب از نقطه صفر مرزی قابل مشاهده است. در این شهرک ها تردد خودروها ادامه دارد و کشاورزان در مزارع خود مشغول فعالیت هستند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here