در جریان سیزدهمین جلسه شورای شهر تهران مرتضی الویری نسبت به اداره جلسه شورا توسط محسن هاشمی و بررسی طرح‌ها در جلسات شورا انتقاد کرد. مرتضی الویری شهردار پیشین تهران، در جریان سیزدهمین جلسه شورای شهر تهران و در زمان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک- اراضی و اموال منقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی, موسسات عمومی و غیردولتی نسبت به این طرح و ارائه آن در صحن شورا انتقاد کرد.

وی تاکید کرد: دوستان توجه کنند مسیری که این طرح رد شده است, قانونی نبوده چرا که رئیس شورا نیز پس از دریافت این طرح با ارجای آن به کمیسیون حقوقی شورای شهر, آیین‌نامه داخلی شورا را رعایت نکرده است.

الویری با انتقاد از رئیس شورای شهر تهران گفت: طبق اطلاعات کسب شده این طرح به کمیسیون‌های دیگر ارجاع داده نشده است و فقط به کمیسیون حقوقی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد می‌دهم این طرح مسکوت بماند و به کمیسیون فرعی ارجاع داده شود, گفت: ما دو هفته است درگیر این طرح بوده‌ایم و در نهایت هنوز هم به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

الویری از رئیس شورای شهر تهران خواست اینگونه اقدامات نامیمون را متوقف کند و اجازه دهد طرح‌ها و لوایح از مسیر قانونی طی شوند.

محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران نیز ضمن واکنش به صحبت‌های مرتضی الویری بیان کرد: نمایندگان کمیسیون حقوقی از سایر کمیسیون‌ها هستند و بالطبع این طرح در کمیسیون مربوطه قابل بررسی بوده است.

وی تصریح کرد: شاید نماینده کمیسیون شما اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار نداده است و از طرح اشاره شده مطلع نیستید .

هاشمی گفت: بنده در رونوشت این طرح تاکید کردم که این طرح به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شود که در این کمیسیون نمایندگان سایر کمیسیون‌ها نیز عضو هستند.

وی ضمن تاکید بر اقدامش برای ارسال طرح به کمیسیون حقوقی گفت: از نظر من کار روال درستی را در هیئت رئیسه داشته است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.بنده در ارجاع طرح به کمیسیون کاملا قانونی عمل کرده‌ام.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here