قائم مقام وزیر علوم كشورمان از تسهیلات جدید برای دانشجویان و تمدید تفاهم نامه با موسسه تبادل آکادمیک آلمان خبر داد.

حسین سالارآملی در این رابطه گفت: به منظور حل مشکل روادید دانشجویان ایرانی مذاکراتی با هیئت علمی آلمانی در ایران انجام گرفته است و در این دیدار در باره اعطای بورسیه به دانشجویان ایرانی گفت وگوهایی صورت گرفته است.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل افزود: مذاکرات هیئت علمی آلمان و نمایندگان وزارت علوم ایران در حول چهار محور اصلی جریان داشته است.

سالار آملی گفت: “سالانه ۲۵ تا ۳۰ دانشجوی دکتری به صورت بورس” به آلمان اعزام خواهند شد. قرار است این دانشجویان به مدت ۶ تا ۹ ماه در این کشور تحصیل کنند و به ایران بازگردند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل كشورمان افزود: چارچوب پروژه های مشترک میان دو کشور مشخص شده است و قرار است نحوه حمایت دولت ایران از دانشجویان و محققان آلمانی و همچنین حمایت دولت آلمان از پژوهشگران و دانشجویانی ایرانی مشخص شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here