انتخاب نیوز به نقل از رویترز- گروه جدیدا منحله شده فارك اعلام كرد كه مردان مسلح ناشناس طی این هفته شش رزمنده سابق شورشیان فارك كلمبیا را بقتل رساندند و نگرانی شان را درباره حملاتی كه چریك های سابق را هدف قرار میدهد, تكرار كردند.

هزاران عضو نیروهای مسلح انقلابی كلمبیا(فارك) تحت یك قرارداد منعقد شده صلح با دولت در سال گذشته تسلیحات را تحویل داده و به جنگ پنجاه و سه ساله این كشور پایان دادند. این گروه اكنون بعنوان یك حزب سیاسی فعالیت می كند.

كشتار یكشنبه در استان جنوب غربی ناآرام نارینو صورت گرفت , جایی كه گروههای جنایتكار , یك گروه كوچك شورشی ایی ال ان و مخالفان فارك  كه از انحلال خودداری كردند برای بدست گرفتن ناحیه باارزش كاشت كوكا كه پایه كوكائین است, رقابت می كنند.

فارك در یك بیانیه گفت” مادر كنار خانواده های شش رفقیمان هستیم كسانی كه بیرحمانه به قتل رسیدند.“…

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here