یوکیو آمانو تاکید کرد که آژانس بدون هیچ مشکلی به کار نظارت و راستی آزمایی برجام ادامه می دهد.

یوکیو آمانو, دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دیدار با وزیر خارجه فرانسه در نشست بروکسل و با توجه به اعلام عدم پایبندی ایران به برجام از سوی ترامپ گفت: ما هنوز تغییری در رفتار ایران در اجرای برجام ندیده ایم, آنها محتاط هستند و ما بدون هیچگونه مشکلی به نظارت و راستی آزمایی برجام ادامه می دهیم. وی تاکید کرد که تهران یه آژانس دسترسی کامل به تاسیسات لازم را برای نظارت داده است. آژانس تاکنون 8 بار پایبندی ایران به برجام را تایید کرده است.

منبع: ایسنا

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here