انتخاب نیوز به نقل از رویترز- پنجشنبه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به خبرنگاران گفت وضعیت حقوق بشر درترکیه غیرقابل قبول است و اضافه نمود رهبران اتحادیه اروپا از بازوی اجرایی شان خواسته اند که برای قطع کمک های از پیش تعیین شده به آنکارا از راه مسئولانه ای توجه کنند.

پنجشنبه مرکل به همکارانش  اصرار نمود که کمک های اتحادیه اروپا به ترکیه که در ارتباط با پیشنهاد آنکارا برای پیوستن به این اتحادیه است, را قطع کنند. وی توسط بلژیک و هلند حمایت گردید.

مرکل در صحبت با خبرنگاران تأکید کرد که وی خواستار یک موضع مشترک اتحادیه اروپا بر روی گفتگوهای ”الحاق“ می باشد و گفت که بایستی گفتگو با ترکیه ادامه یابد.

و همچنین گفت گفتگوهایی را با آنکار درباره توسعه یک اشتراک منافعی گمرگی پیش بینی نکرده است.

 

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here