روز گذشته, دومین جلسه دادگاه حمید بقایی, معاون اجرائی رئیس دولت دهم, در دادگاه ویژه کارکنان دولت مستقر در ساختمان شماره دو قوه قضائیه, به صورت غیرعلنی برگزار شد.

پیش از این سخنگوی قوه قضائیه, اتهامات بقایی را مالی عنوان کرده بود، این در حالیست که یکی از وکلای بقایی در جلسه قبلی دادگاه وی، جرم وی را امنیتی عنوان کرده بود.

معاون رئیس دولت نهم و دهم با این ادعا که این دادگاه سیاسی است , عنوان کرد: بار دیگر می گویم که همه اتهامات من سیاسی است و به خوبی از پس همه آنها برمی آییم . وکیل بقایی نیز پس از پایان دومین جلسه دادگاه, گفت: این جلسه موضوع قابل توجهی نداشت. جلسه بعدی دادگاه مشخص نشد و پس از مشخص شدن به ما ابلاغ می شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here