یک فرد مسلح در شهر نانیتون انگلیس در یک سالن بولینگ چند نفر را به گروگان گرفته است.

به گزارش رسانه های اجتماعی انگلستان٬ یک فرد مسلح افراد حاضر در یک سالن بولینگ در مرکز تفریحی برمودا پارک در شهر نانیتون انگلستان را به گروگان گرفته است. پلیس وارویکشر از ساکنین شهر نانیتون خواسته تا به محل حادثه نزدیک نشوند.

همچنین شمار زیادی پلیس در محل حادثه حاضر هستند و اجازه داده نمی شود کسی از سینما, مغازه ها و رستوران های این مرکز تفریحی خارج شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here