سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از اتخاذ تحریم های جدید علیه نظامیان بلندپایه میانمار خبر داد.

هدر ناوئرت, سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام حمایت از روند گذار به دموکراسی در میانمار از اتخاذ تحریم های جدید علیه نظامیان بلندپایه حال حاضر و سابق ارتش این کشور خبر داد.

او با ابراز نگرانی عمیق از حوداث اخیر در ایالت آراکان, در خصوص تدابیر جدید علاوه بر همکاری محدود و توقف فروش سلاح به ارتش میانمار که پیش از این اعمال شده است گفت هیچ یک نظامیانی که در اقدام علیه آراکان حضور داشته اند نخواهند توانست در برنامه های حمایتی آمریکا شرکت کنند.

وی همچنین از دولت میانمار خواست تا فورا اجازه ورود کمیته حقیقت یاب سازمان ملل, سازمان های خیریه بین المللی و همچنین رسانه ها را به مناطق درگیری صادر کند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here