حكومت منطقه كردستان عراق در بیانیه ای كه امروز چهارشنبه منتشر كرد, بمنظور پایان دادن بحران با حكومت مركزی در بغداد در چارچوب یك طرح پیشنهاد بلوكه كردن همه پرسی استقلال كردستان را داد.

بیانیه همچنین خواستار آتش بس فوری و توقف كلیه عملیات نظامی در منطقه كردستان شده است.

اربیل همچنین خواستار شروع گفتگوی باز بین حكومت منطقه كردی و حكومت ایالتی بر اساس قانون اساسی عراق گردید.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here