به گزارش انتخاب نيوز به نقل از خبرگزاری فرانسه ، وزیر خارجه ركس تیلرسون روز  چهارشنبه گفت كه تحریم های آمریكا علیه ایران رفتارهای مضر این كشور را هدف قرار می دهد و هدف آن كمك كردن به مردم ایران برای بدست گرفتن كنترل دولت خودشان می باشد.

تیلرسون به یك كنفرانس خبری بعد از گفتگوها با وزیر خارجه هندوستان سوشما سورج گفت كه آمریكا فعالیتهای تجاری ”قانونی “ با ایران توسط هند و سایر متحدین را بلوكه نمی كند.

تیلرسون گفت: ما جنگ مان با مردم ایران نیست. اختلاف مان با رژیم انقلابی است.

” ما در حال اقدام برای اعمال تحریم ها علیه این رژیم و بطور خاص سپاه پاسداران ایران هستیم. هدف مان این است كه به هیچ گونه  قدرت مالی اجازه ندهیم و فعالیتهای مربوط به رفتارهای مضر را قطع كنیم.“

تیلرسون این را روشن ساخت كه آمریكا بدنبال دادن ” حمایت برای صداهای مدرن در داخل ایران “با یك پیشنهاد درباره یك تغییر احتمالی دولت  است.“

” ما می دانیم كه در آنجا احساسات قوی و ارزش هایی در داخل ایران است كه ما می خواهیم آن را تقویت كنیم كه یك روز مردم ایران قادر به بازپس گرفتن كنترل دولت خودشان گردند “وی گفت” آنها تحت یك رژیم سركوبگر انقلابی زندگی می كنند و ما نمی خواهیم كه به مردم ایران آسیب برسانیم. جنگ ما با مردم ایران نیست.“

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here