کارلس پوجدمون, رئیس دولت خودمختار روز پنجشنبه برای تشریح موضع استقلال طلبانه خود و جلوگیری از بازپس گیری کنترل کاتالونیا از سوی دولت مرکزی اسپانیا به مادرید می رود.

به نظر می رسد با تائید حضور کارلس پوجدمون در مجلس سنای اسپانیا در روز پنجشنبه، وی برنامه ای برای اعلام رسمی استقلال منطقه کاتالونیا در این روز ندارد. بسیاری از تحلیلگران احتمال می دادند کارلس پوجدمون روز پنجشنبه یا به طور رسمی استقلال کاتالونیا را اعلام کند و یا به دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام منطقه ای باشد.

با این حال همچنان این امکان برای رئیس دولت منطقه ای کاتالونیا وجود دارد که روز جمعه پیش از سلب اختیار از او توسط مجلس سنا یا اعلام استقلال کند و یا طرح برگزاری انتخابات زودهنگام را به اجرا بگذارد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here