انتخاب نیوز به نقل از آناتولی- نخست وزیر ترکیه در واکنش به پیشنهاد اداره اقلیم کرد شمال عراق برای تعلیق نتایج همه پرسی گفت که این خسارات وارده را جبران نخواهد کرد.

بنعلی یلدریم, نخست وزیر ترکیه پس از دیدار با حسن علی خیره, همتای سومالیایی خود در کاخ چانکایای آنکارا خطاب به خبرنگاران با اشاربه پیشنهاد اربیل برای تعلیق نتایج همه پرسی گفت: اداره اقلیم کرد عراق امروز هر تصمیمی بگیرد خسارات ناشی از این رفراندم را جبران نخواهد کرد.

نخست وزیر ترکیه در این نشست مطبوعاتی همچنین اظهار داشت: اداره اقلیم کرد عراق محاسبات اشتباهی کرد. ترکیه, ایران و عراق برای تامین آرامش و امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم همکاری موثرتری خواهند داشت.

هماهنگی میان حکومت فدرال و ادارات محلی در سومالی اهمیت بسیاری دارد. ترکیه و سومالی دو کشور دوست و برادر هستند. ما جهت ساختن آینده ای بهتر برای برادران سومالیایی, به کمک و همبستگی خود با آنها ادامه می دهیم.

ناسامانی سومالی, شرق آفریقا, یمن و خاورمیانه تاثیر منفی بر زندگی مردم آنها گذاشته است. ترکیه همبستگی خود با سومالی را افزایش داده و به انجام مسئولیت ها و ارائه کمک های انسانی خود با نهادهای مردم نهاد اهمیت می دهد.

نباید فراموش کرد که نتایج بزرگ با گام های کوچک به دست خواهد آمد. ترکیه برای تامین آرامش و امنیت در این کشور هر چه از دستش برآید انجام خواهد داد.

هدف ما اتکای سومالی بر روی پاهای خود و کسب جایگاهی شایسته است. انتخابات ماه فوریه سال گذشته این کشور در کمال آرامش و امنیت در سومالی برگزار شد و قدرت سیاسی به شکلی آرام و دموکراتیک تغییر کرد. این نشانگر بلوغ دموکراتیک سومالی است .

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here