در جلسه رای اعمتاد صبح امروز مجلس به وزرای پیشنهادی نیرو و علوم, در نوبت صبح نمایندگان مخالف و موافق دیدگاه های خود را در خصوص هر یک از وزرای پیشنهادی دو وزارتخانه ابراز داشتند و وزیر پیشنهادی علوم به دفاعیات خود پرداخت و در جلسه عصر نیز وزیر پیشنهادی نیرو از عملکرد و برنامه های خود دفاع کرد.

بر این اساس يكشنبه عصر جلسه رای اعتماد مجلس به دو وزیر علوم و نیروی دولت دوازدهم با رای گیری پایان یافت که منصور غلامی با ۱۸۰ رای موافق, ۸۲ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع بعنوان وزير علوم و رضا اردکانیان هم با ۲۲۵ رای موافق, ۳۸ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به عنوان وزیر نیرو معرفی شدند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here