رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به استناد نتایج یک تحقیق اعلام کرد: ۴۸ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ گونه بیمه و مزایایی ندارند, ۵۲ درصد از درآمد و حقوق کافی برخوردار نیستند و ۳۴ درصد از خدمات بهداشت و درمان مناسب بی بهره هستند.

علی اصغر بیات روز دوشنبه هشتم آبان, گفت: «خدماتی که بازنشستگان از صندوق های بازنشستگی دریافت می کنند, برابر نیست و به علت کمبود منابع مالی صندوق ها, کیفیت خدمات رسانی به این افراد در حال کاهش است».

براساس این گزارش, در حال حاضر ۷.۵ میلیون سالمند در ایران زندگی می کنند که ۴۸ درصد آنها «تحت پوشش هیچ صندوق بیمه ای» نیستند.

علی اصغر بیات, رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی, با اشاره به «شرایط دشوارتر» زنان سالمند و بازنشسته گفته است: «۲۰ درصد سالمندان زن و ۱۰ درصد سالمندان مرد تنها زندگی می کنند و این نشاندهنده این است که زنان سالمند و بازنشسته شرایط سخت تری نسبت به مردان دارند».

به گفته آقای بیات, در پژوهش انجام شده بر روی تعدادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی «کیفیت زندگی» این گروه با هم مقایسه و «مشخص شد ۵۲ درصد آنها از وضعیت درآمدی خود گلایه مند بودند».

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here