مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه از رشد 41درصدی صادرات کالا از گمرک کرمانشاه در هفت ماه امسال در استان خبر داد و گفت: در این مدت 529 میلیون و 265 هزارو 848 دلار کالا با وزن یک میلیون و 539 هزار و 809 تن در گمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه اظهار و صادر شده است.

خلیل حیدری افزود: این میزان صادرات کالا در هفت ماه سپری شده از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد 2 درصدی داشته است.

وی اظهار کرد: در این مدت تشریفات صادرات از گمرک کرمانشاه 391 میلیون و 725 هزار و 888 دلار کالا به وزن یک میلیون و 176 هزار و 608 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با 41 درصد افزایش و از حیث وزن نیز 26 درصد رشد داشته است.

وی افزود: دراین مدت گمرک کرمانشاه سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات و بازارچه های استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: در این مدت نیز تشریفات صادرات از گمرک پرویزخان 93 میلیون و 94 هزار و 519 دلار کالا به وزن 224 هزار و 926 تن بوده که جایگاه دوم را در بین گمرکات استان به خود اختصاص داده است.

حیدری اضافه کرد: در هفت ماه گذشته تشریفات صادرات از گمرک خسروی 32 میلیون و 15 هزار و 800 دلار کالا به وزن 121 هزارو 498 تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با 17 درصد افزایش داشته است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here