روسیه و ایران توافقنامة همکاری ”استراتژیک“ در زمینة قراردادهای انرژی به ارزش 30 میلیارد دلار امضاء کردند, گروههای شرکتهای انرژی مثل روزنفت و گازپروم در این قراردادها شرکت دارند.

شرکت رزنفت و گازپروم در میان شرکتهایی که در توسعة نفت و گاز ایران فعالیت دارند هستند.

امیر حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در امور بین المللی گفت که شش قرارداد موقت با شرکتهای نفت روسی بعنوان بخشی از سفر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به تهران روز چهارشنبه امضاء شد.

ایگور سشن مدیر اجرائی شرکت دولتی روسی روزنفت به خبرنگارانی که به مراسم امضاء کردن دعوت شدن بودند گفت که ”بر اساس محاسبات اولیه, مبلغ کلی سرمایه گذاری در این پروژه به 30 میلیارد دلار میرسد. زمانی که تکمیل شود, تولید این سکو به 55 میلیون تن نفت در سال خواهد رسید.

کارشناسان امور نفت میگویند که برقراری مجدد تحریمهای فلج کنندة آمریکا بر علیه ایران در اواخر سال, باعث شده که شرکتهای روسی و چینی در نبود رقابت از طرف شرکتهای غربی سود ببرند.

روسیه و ایران به مدت طولانی با قراردادهای نفت در مقابل کالا به ارزش 20 میلیارد دلار کار میکردند چرا که واحد پولی ایران تحت تحریمهای غرب بخاطر برنامة اتمی آن بود. طبق این توافقات, مسکو امکان خرید نفت ایران در ازای تجهیزات و تکنولوژی روسی را دارد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here