فراکسیون حقوق شهروندی مجلس برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق زنان، کودکان، اقوام، مذاهب، اصحاب رسانه و فعالان سیاسی اعلام موجودیت کرد.

عبدالکریم حسین‌زاده در این رابطه گفت: پس از عضویت ۵۰  نفر از نمایندگان مجلس در فراکسیون حقوق شهروندی، انتخابات هیات رئیسه این فراکسیون برگزار شد که براساس آن من به عنوان رییس، قاسم میرزایی نکو و فاطمه سعیدی به عنوان نواب رییس، پروانه سلحشوری و محمد کاظمی به عنوان دبیران فراکسیون و بهرام پارسایی به عنوان سخنگو انتخاب شدیم. همچنین محمد جواد فتحی، رضا انصاری و محمد نعیم امینی فرد و جمع دیگری از نمایندگان هم به عضویت این فراکسیون درآمدند.

وی افزود: حقوق شهروندی، وظایف شهروندی، ارتباط حاکمیت با مردم و مردم با حاکمیت، وظایف و مسئولیت‌های هر یک از اینها در قبال هم، ظرفیت های قانون اساسی خصوصا در فصل سوم، همه و همه مواردی هستند که می باید مجلس با نگاهی دقیق در راستای وظیفه نظارتی و تقنینی خود نسبت به آن اقدام کند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here