شنیده‌ها حاکی است وزیر اقتصاد به دنبال تغییر مدیران عامل چهار بانک ملت، رفاه، تجارت و صادرات است.

آخرین شنیده‌ها حاکی از وسیع‌تر بودن دامنه تغییر مدیران عامل بانک‌هاست.

گفته می‌شود وزیر اقتصاد به دنبال تغییر مدیران عامل بانک‌های ملت، رفاه، تجارت و صادرات است. این تغییرات اغلب با استفاده مدیران فعلی و سابق سیستم بانکی انجام خواهد شد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here