وزیر خارجه لبنان ضمن ابراز تاسف از استعفای نخست وزیر این کشور تاکید کرد لبنان از این بحران هم با قدرت عبور می‌کند.

جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان و رئیس جریان ملی آزاد پس از استعفای سعد الحریری، نخست وزیر این کشور گفت: برای لبنان قربانی دادیم اما هرگز دنباله‌رو فتنه‌هایی که برخی برای کشورمان طرح ریزی کردند نخواهیم بود و هیچ کس را هم در این باره مستثنا نمی‌دانیم.

وزیر خارجه دولت مستعفی در کنفرانس مطبوعاتی گفت: لبنان قدرتمندتر از هر زمان دیگر است، ما در نهایت پیروز خواهیم شد، وعده ما انتخابات آتی است و هیچ‌گاه تسلیم نمی‌شویم.

وی در ادامه افزود: من همه را به مشارکت برای ساخت لبنانی بهتر دعوت می‌کنم.

باسیل با بیان اینکه همه مردم لبنان از استعفای الحریری ناراحت شدند، گفت، خبر استعفای وی غافلگیرانه بود، زیرا کابینه او بر بسیاری از امور جامه عمل پوشانده و کمک بزرگی برای کشور بود.

وی افزود، لبنان بحران‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و از این بحران هم با اتحاد، تدبیر و قدرت تمام عبور می‌کند.

وزیر خارجه لبنان ادامه داد: آنچه که دیگران آن را بی‌طرفی و خویشتنداری می‌نامند، ما اتحاد لبنان می‌خوانیم که از هر چیز دیگر مهم‌تر است.

باسیل گفت بهتر است واکنش‌ها در قبال استعفای الحریری معقول و خردمندانه باشد، زیرا احساس، تعصب را برمی‌انگیزد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here