انتخاب نیوز به نقل از رویترز- پلیس استرالیا گفت بعد از اینكه یك خودرو وارد یك كلاس درسیدنی در روز سه شنبه شد, دو پسر هشت ساله كشته شده و سه كودك دیگر بدجوری صدمه دیده اند.

پلیس طی بیانیه ای گفت یك خودروی باركش ورزشی با دیوار چوبی مدرسه در غرب سیدنی تصادم كرده , جایی كه 25 كودك سن ابتدایی با معلم شان در كلاس بودند.

5 كودك منجمله دو كودك فوت شده بسرعت به بیمارستان برده شد. سه دختر , دو تن در سن 8 و یكی در سن 9 در شرایط جدی یا باثبات دربیمارستان هستد. 16 كودك دیگر به همراه معلمشان تحت درمان جراحت های جزیی قرار گرفتند. استوارت اسمیت دستیار كمسیر پلیس نیو ساوت والس گفت ” پلیس به این بعنوان یك اقدام بین المللی نگاه نمی كند, بلكه یك تحقیقات یك تصادف است“.

پلیس گفت راننده یك زن 52 ساله بوده كه صدمه ای ندیده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here