آژانس پولی عربستان سعودی (بانک مرکزی) از بلوکه کردن حساب های بانکی بازداشت شدگان اخیر پرونده فساد مالی به دستور دادستانی ارشد این کشور خبر داد.

گفتنی است كه روز شنبه، به دستور کمیته مبارزه با فساد که به تازگی تشکیل شده, یازده شاهزاده , چهار وزیر دولت فعلی و چند تن از مقامات بلندپایه قبلی این کشور به اتهام فساد مالی بازداشت شده اند. گفته میشود که هدف از بازداشت این افراد, تحکیم قدرت ولیعهد سعودی و تضعیف مخالفان سیاست های او بوده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here