حدود ۲۰۰ نفر از شهرداران و دهداران منطقه کاتالونیا در حمایت از کارلس پوجدمون و حقوق مردم منطقه کاتالونیا به بروکسل آمده اند تا با رهبران کمیسیون و پارلمان اروپایی مذاکره کنند. این درحالیست که مقامات منطقه کاتالونیا در ماه دسامبر در انتخابات سراسری اسپانیا مشخص خواهند شد. کارلس پوجدمون رهبر معلق این منطقه که در بروکسل است سوال مهمی را در کنفرانس خبری اخیر مطرح کرد.

کارلس پوجدمون در کنفرانس خبری سوال مهم و جالبی را مطرح کرد. وی گفت: «آقای یونکر, آقای تایانی, آیا شما نتیجه جدید انتخابات در منطقه کاتالونیا را می پذیرید. اگر که نتیجه این انتخابات دموکراتیک را قبول می کنید و بار دیگر استقلال طلبان برنده این انتخابات شوند و این استقلال طلبان بخواهند نتیجه همه پرسی استقلال از اسپانیا را اجرایی کنند امکان دارد که اتحادیه اروپایی انتخاب دموکراتیک و تصمیم آنها را برسمیت بشناسد یا اینکه باز از دولت اسپانیا دفاع خواهید کرد. آیا باز هم از راخوی و کودتایش دفاع خواهید کرد.»

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here