وزارت دفاع امریكا از ادعای های رژیم سعودی علیه ایران در قبال بحران یمن استقبال كرد. پنتاگون اعلام كرد، روابط نزدیك نظامی با عربستان را حفظ خواهد كرد. پنتاگون با متهم كردن ایران به دخالت در منطقه اعلام كرد, برای پایان دادن به نفوذ ایران با عربستان همكاری میكند.وزارت خارجه دیروز در چند توئیت نوشته بود عربستان با بمباران یمن آنرا با خاك یكسان میكند.هزارن بیگناه از جمله نوزادان را میكشد و سبب شیوع وبا و قطعی میشود, اما ایران را سرزنش میكند. ظریف تاكید كرد عربستان به جنگهای تجاوز گرانه, زور گویی در منطقه, رفتارهای بی ثبات كننده و اقدامات تحریك آمیز خطربار مشغول است و ایران را بخاطر عواقب این اقدامات مقصر میداند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here