رسانه های لبنانی گزارش داده اند که هواپیمای اختصاصی نخست وزیر مستعفی لبنان روز چهارشنبه وارد ریاض شده است و تاساعاتی دیگر حریری راهی بیروت خواهد شد.
الجدید خبر داد که , هواپیمای اختصاصی سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان از لندن وارد ریاض شده است.
بر اساس اخبار منابع عربی انتظار می رود که نخست وزیر مستعفی لبنان تا ساعاتی دیگر راهی بیت الوسط محل زندگی خود در بیروت خواهد شد.
پیشتر شبکه خبری المیادین هم به نقل از منابع آگاه خبر داده بود نخست وزیر مستعفی لبنان هفته جاری به بیروت باز می گردد. با بازگشت یکی از محافظان شخصی حریری به بیروت گمانه ها در خصوص حبس خانگی او در ریاض تشدید شده بود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here