انتخاب نیوز به نقل از سایت کاخ سفید – آمریکا از بیانیه ضدایرانی عربستان سعودی که مدعی حمایت جمهوری اسلامی ایران از انصارالله حوثی در یمن از جمله تأمین تسلیحات غیر قانونی مانند موشکهای بالستیک استقبال کرد. کاخ سفید در این بیانیه ضد ایرانی خود نوشت: ما فعالیتهای حکومت ایران را محکوم میکنیم و در کنار عربستان سعودی و همه شرکای خلیج خود بر علیه تجاوز و نقضهای آشکار قانون بین المللی ایران می ایستیم. این سیستمهای موشکی قبل از جنگ در یمن وجود نداشت و ما از سازمان ملل متحد میخواهیم تا یک بررسی کامل شواهد انجام دهد که ایران برای پیشبرد جاه طلبی های منطقه ای خود در حال ادامه دادن جنگ در یمن است. این بیانیه می افزاید: آمریکا به همه کشورها فراخوان میدهد که ایران را بخاطر نقضهای مکرر قطعنامه های 2216 و 2231 که انتقال تسلیحات به حوثیها را ممنوع میکند و ایران را از صدور همه تسلیحات و مواد مربوطه بخصوص الزامات مربوط به موشکهای بالستیک منع میکند, مورد حسابرسی قرار دهند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here