انتخاب نیوز به نقل از رویترز- – برنتاگ آلمان, بزرگترین توزیع کننده مواد شیمیایی در جهان, فعالیت تجاری خود را در ایران توقف زده است, زیرا وضعیت مالی آن را بسیار ناپایدار می داند.
جورج مولر مدیر امور مالیدر این رابطه به رویترز گفت: “من می توانم بگویم که ما در گذشته در مورد شروع پروژه های عملیاتی در ایران نسبت به آنچه در حال حاضر هستیم بیشتر خوش بین بودیم.
پس از اینکه تحریم ها تخفیف یافت, برنتاگ امکان انجام تجارت را در ایران بررسی نمود و همچنان این کار را ادامه می دهد اما عدم ثبات در ایران و شک و تردید بین المللی در مورد این کشور مانع از هر حرکتی شده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here