انتخاب نیوز- روزهای 7 و 8 نوامبر, دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا، اولین سفر یك رئیس جمهور آمریكا به جمهوری كره جنوبی طی 25 سال گذشته را انجام داد. بعد از دیدار رئیس جمهور آمریكا و همتای كره جنوبی اش، بیانیه مشترك مطبوعاتی از سوی آمریكا و دولت كره جنوبی منتشر شد كه در آن آمده است: هر دو رئیس جمهور, كره شمالی را به كنار گذاشتن برنامه غیر قانونی سلاح كشتار جمعی و موشك بالستیك خود كه باعث انزوای دیپلوماتیك و مشقات اقتصادی شده فرا خواندند. روسای جمهور دو كشور بر حمایت كامل و تعهد خود برای هماهنگی فشارهای جهانی تاكید كردند. ترامپ و رئیس جمهور كره جنوبی خاطر نشان كردند كه كره شمالی اكنون خطری برای امنیت كل جهان محسوب میشود و متعهد شدند كه بطور صادقانه و كامل قطعنامه های مربوطة شورای امنیت ملل متحد شامل قطعنامة 2371 و 2375 را اجراء كنند.
این بیانیه می افزاید: در واكنش به تهدید كره شمالی, ترامپ و موون تصمیم گرفتند كه همپیمانی آمریكا و جمهوری كره جنوبی را تقویت كنند. اینكار از طریق تقویت مواضع و تواناییهای دفاعی با دریافت تجهیزات نظامی پیشرفته و افزایش حضور نظامی استراتژیك آمریكا در داخل و اطراف جمهوری كره جنوبی بر مبنای چرخشی انجام میشود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here