معاون اروپا و امریكایی وزیر امور خارجه در آخرین برنامه رسمی خود در پاریس به كاخ لوكزامبورگ رفت و با رئیس كمیسیون روابط خارجه مجلس سنای فرانسه دیدار و گفتگو كرد. مجید تخت روانچی گفت: در این دیدار برای كریستیان كامبون از حزب جمهوریخواه تمامی موارد نقض برجام از سوی امریكا را با سند و مدرك تشریح كردم.
تخت روانچی افزود: بما گفتند كه تلاشهایی در امریكا در حال انجام است كه هم در سطح دولت امریكا و هم درسطح كنگره آمریكا، تا مقامات امریكایی را متوجه كنند كه برجام نباید دست بخورد و برجام باید بطور كامل اجرا بشود.
معاون وزیر خارجه در دیدار با رئیس كمیسیون خارجی مجلس ملی, مشاور دیپلماتیك الیزه و دبیر كل الیزه و همچنین در آكادمی دیپلماتیك بین المللی و شورای اروپا برای روابط خارجی نیز, كه بدون حضور دوربین رسانه ها انجام شد, از ضرورت پایبندی عملی اروپا به برجام سخن گفت.
مجید تخت روانچی در این رابطه گفت: اتخاذ موضع و اینكه تاكید بشود كه برجام باید مورد احترام قرار بگیرد, موضع خیلی خوبی است ولی این تنها كفایت نمی كند و باید در عمل فشارهای اروپایی باعث شود تا در عمل اجرای برجام را عملیاتی كنند.
گفتنی است كه سفر آتی وزیر خارجه فرانسه و متعاقب آن رئیس جمهور فرانسه به ایران از دیگر محورهای رایزنی تخت روانچی با مقامات این كشور بود. محكم شدن جای پای اروپا در موضوع برجام رو شاید بتوان مهمترین محور گفتگوهای معاون وزیر خارجه كشورمان با مقامات فرانسوی برشمرد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here