برای نخستین بار در تاریخ و پس از جنگ جهانی دوم, جنگنده های آلمان در یک رزمایش هوایی برفراز آسمان رژیم صهیونیستی شرکت کردند. این رزمایش هوایی كه با عنوان ”پرچم آبی” برگزار میشود، صهیونیست ها آن را “دیپلماسی در آسمان” عنوان میكنند.
روز جمعه 19 آبان چهار جنگنده آلمان از مدل “یوروفایتر” از پایگاه هوایی “اوودا” در جنوب اسرائیل به پرواز درآمدند. گفته می شود تصمیم گیری برای اعزام شش جنگنده “یوروفایتر” با مجموعه تیم پروازی به اسرائیل برای وزارت خانه های دفاع و امور خارجه آلمان کار ساده ای نبوده است. در رزمایش هوایی در جنوب اسرائیل هشت کشور, از جمله آمریکا, ایتالیا و فرانسه نیز شرکت دارند.
گفتنی است كه نیروی هوایی آلمان شش جنگنده و ۱۲۵ نظامی خود را برای شرکت در یک رزمایش هوایی زیر عنوان “پرچم آبی” به اسرائیل اعزام کرده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here