محمد جواد ظریف و عبدالعزیز کامل اف وزیران امور خارجه ایران و ازبکستان در سمرقند دیدار کردند.
محمد جواد ظریف در راس هیاتی به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی برگزار شد و نیز دیدار با مقامات این کشور به سمرقند پایتخت ازبکستان سفر کرده است.
هم چنین وزیر امور خارجه کشورمان و شوکت میرضیایف رییس جمهور ازبکستان در خصوص راه های گسترش روابط دو جانبه به ویژه همکاری های اقتصادی و علمی گفت وگو و تبادل نظر کردند.
همکاری در بخش انرژی, ترانزیت, کریدور چهارجانبه و استقبال از تشکیل گروه سه جانبه همکاری های حمل ونقل ریلی بین ایران, ازبکستان و افغانستان و مبارزه با تروریسم از جمله محورهای دیگر گفت وگو در این دیدار بود.
طرفین همچنین از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در دسامبر سال جاری میلادی استقبال کردند.
منبع: ایسنا

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here