مردم اسلوونی برای انتخاب رئیس جمهور این کشور برای دومین بار به پای صندوق های رای رفتند.
مردم اسلوونی برای انتخاب رئیس جمهور کشورشان از صبح امروز برای دومین بار به پای صندوق های رای رفته اند.
در دور نخست این انتخابات که 22 اکتبر برگزار شد 9 نفر به رقابت پرداختند اما هیچ کدام موفق به کسب بیش از 50 درصد آرا نشد.
یک میلیون و 716 هزار و 39 واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج این کشور هستند. روند رای گیری تا ساعت 21.00 امروز به وقت ترکیه ادامه خواهد داشت.
بروت پاهور رئیس جمهور کنونی و ماریان شارتس شهردار کامنیک رقبای اصلی این انتخابات هستند. انتخابات ریاست جمهوری در اسلوونی هر پنج سال یکبار برگزار می شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here