ادیانی با اشاره به مشکلات کارخانجات نساجی مازندران گفت: به مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی مهلت یک‌ماهه داده شد تا پیگیر حل این مشکلات باشد.

علی ادیانی نماینده قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات کارخانجات نساجی مازندران مستقر در قائمشهر گفت: اینجانب در همین راستا از وزیر اقتصاد و دارایی سوال کرده و توضیح خواستم.

وی افزود: مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و برای حل‌وفصل مشکلات قول داد تا کمک و مساعدت کند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه واگذاری این کارخانجات به یک تبعه ترک، کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو از جمله مشکلات این کارخانجات است، تصریح کرد: وزیر از اینجانب مهلت یک‌ماهه درخواست کرد تا با تشکیل کارگروهی، مشکلات نساجی شناسایی و راه حل‌های برون‌رفت از این مشکلات ارائه تا تصمیم لازم گرفته شود.

ادیانی گفت: در حال حاضر کارگروه با حضور اینجانب تشکیل شد و وزیر اقتصاد نیز پیگیر حل مسئله است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here