زلزله موجب هراس مردم در شهر پارس آباد (اردبیل) و ریختن مردم به خیابان ها شد.  زلزله ای پنج و چهاردهم ریشتری مرز ایران و اذربایجان را تکان داد.

زلزله موجب هراس مردم در شهر پارس آباد (اردبیل) و ریختن مردم به خیابان ها شد.

زلزله همچنین در برخی ساختمان های روستایی در شهر اصلاندوز پارس آباد موجب ترک خوردن جزیی برخی ساختمان ها شده است.

 گزارش جزئیات زلزله در زیر آمده است:

بزرگی: 5.4

محل وقوع: آذربایجان – حوالی اصلاندوز (اردبيل)

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/08/24 23:17:59

عمق زمین لرزه: 10 کیلومتر

نزدیکترین مراکز استان:

249 کیلومتری اردبیل

258 کیلومتری تبریز

فرماندار پارس آباد گفت: کانون زمین لرزه شهر بردا جمهوری آذربایجان در 90 کیلومتری شهر اصلاندوز است

وی افزود: این زمین لرزه در شهرستان پارس آباد سبب ترک خوردگی برخی از ساختمان های شهری شده ولی گزارشی از میزان خسارت در روستاهای شهرستان در دسترس نیست.

فرماندار پارس آباد گفت: دستور اعزام کلیه نیروهای نظامی و انتظامی, هلال احمر و اورژانس به روستاهای شهرستان صادر شده و تیم های مربوطه به روستاها اعزام شدند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here