امروز جلسه هئیت وزیران با مصوباتی در خصوص استان کرمانشاه و کمک به هموطنان زلزله زده در این منطقه تشکیل شد.

در این رابطه دکتر نوبخت سخنگوی دولت از پرداخت بلاعوض دولت به هر خانوار روستایی و هر خانوار شهری خبر داد. سخنگوی دولت دوازدهم گفت: آنچه که امروز در سفر روز گذشته جناب رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هئیت وزیران در منطقه زلزله زده صورت گرفت میباید بلافاصله دولت مراتب همدردی عملی خودش را با این عزیزانی که دچار آسیب دیده بودند و خسارت را زندگی شان تحمل میکنند داشته باشد.

نوبخت افزود: برای احداث از دو محل قرار شد که به خانوارهای آسیب دیده کمک بشود. یکی از طریق تسهیلات ارزان قیمت که این تسهیلات در حد 659 میلیارد تومان میباشد. بر اساس پیش بینی، حدود 11 هزار خانوار روستایی و 4500 خانوار شهری دچار آسیب شدند. بنابراین قرار است که به خانوارهای روستایی به هر خانوار 25 میلیون تومان وام ارزان قیمت داده بشه و به هر خانوار شهری 35 میلیون تومان اعطا شود.

سخنگوی دولت افزود: علاوه بر این تسهیلاتی که برای احداث یا نوسازی خانه هایی که کاملا تخریب شد دولت به هر خانوار روستایی 5 میلیون تومان و به هر خانوار شهری هم چیزی در حد 6 میلیون تومان بلاعوض پرداخت خواهد کرد.

وی در پایان گفت: سر جمع تسهیلاتی که قرار است اعطا شود، در حد 281 میلیارد معادل 659 میلیارد تومان تسهیلات است. این بلاعوضی است که دولت از خزانه خودش پرداخت خواهد کرد و آنچه که بصورت تسهیلات پرداخت میشود را، نظام بانکی با تضمین و تعهد دولت، پرداخت خواهد کرد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here