سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه طی پرسش و پاسخی در رابطه با فعالیتهای دفاع موشکی و توافق برنامه جامع اقدام مشترک  بر نگرانی این کشور از فعالیتهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. وی در پاسخ به این سوال که فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روزگذشته مطرح کرد که در کوتاه مدت، برنامه ای در سطح اروپایی جهت گفتگو درباره برنامه موشکی بالستیک ایران و حتی در صورت نیاز, تحریمی بر علیه این برنامه در نظر ندارد. آیا این با دیدگاه شما برای برخورد با این پرونده همخوان است، گفت:  ”فرانسه نگران ادامه برنامه موشک بالستیکی ایران با یک ریتم ثابت است که با قطعنامة 2231 شورای امنیت ناسازگار بوده و منبع بی ثباتی و نا امنی در منطقه است. در مقابل فعالیتهای موشک بالستیکی ایران, فرانسه خواهان بررسی تمامی گزینه های دیپلوماتیک شامل: گفتگوی سیاسی بی پرده و بدون دادن امتیاز با ایران؛ تحقیقات دبیر کل سازمان ملل متحد؛ در صورت نیاز, تحریمهای جدید از طرف اروپا بر علیه نهادها و افراد ایرانی درگیر در برنامة موشک بالستیکی؛ و نهایتاً راهگشایی برای مذاکره در این زمینه، میباشد.

وی در پایان افزود: ما بشیوه ای تنگاتنگ با متحدین اروپایی خود و ارگان روابط خارجی اروپا درباره این موضوع گفتگو میکنیم. این موضوعی جدا از توافق وین درباره اتمی میباشد. توافق وین باید در تمامیت خود حفظ شده و توسط همه بشکلی دقیق اجراء شود.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here