انتخاب نیوز به نقل از آناتولی- بنعلی یلدریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرد: ملت ما در چناق قلعه, جنگ استقلال, آنافارتا و قطع العماره درس لازم را به جهان و امپریالیست داد. تا زمانی که عشق به این پرچم, وطن, ملت و دولت در قلب این مردم وجود دارد هیچ کس و هیچ قدرتی نمی تواند آسیبی به کشور ما برساند .

وی افزود: کسانی که نتوانستتد در کودتای 15 جولای به هدف خود برسند و ترکیه را به زانو در بیاورند امروز قصد توطئه دیگری دارند. از خود می پرسند که چگونه می توان شکست در کودتای نافرجام 15 جولای را جبران کرد. فکر می کنند با اقتصاد, تنش, فشار و هرج و مرج می توانند این سناریوهای پلید خود را اجرا کنند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here