سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه علیه کشورمان واکنش نشان داد. بهرام قاسمی ضمن هشدار به وزیر امور خارجه فرانسه گفت: فرانسه باید در اظهارنظر در باره مسایل منطقه به واقعیت های موجود وبسیار روشن توجه کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نگاه پاریس به بحرانها و فجایع انسانی در خاورمیانه یک سویه و جانب دارانه است گفت: سفر برخی مقامات فرامنطقه ای به کشورهای جنوبی خلیج فارس و تکرار اتهاماتی بی اساس علیه ایران به خروج عربستان از بحرانهایی که ایجاد کرده کمک نمیکند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: فروش تسلیحات مرگبار به کشورهای منطقه که در جنگ خانمانسوز علیه مردم یمن استفاده میشود, بی ثباتی و ناامنی را در این منطقه تشدید کرده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here