انتخاب نیوز به نقل از آسوشیتدپرس- عالیترین سطح فرستاده چینی درکره شمالی در عرض دو سال, درحال انجام ملاقات در پایتخت اینکشور جهت تلاش برای ارتقاء روابط می باشدکه بعد از سخت ترکردن تحریم ها و اعلام حمایت پكن از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا برای اعمال فشار بیشتر بر رویکره شمالی جهت رهاکردن برنامه تسلیحات هسته ای اش، ناخوشایند شده بود.

ماموریت رسمی سونگ تائو(song Taos) از روز جمعه با بریف مقاماتکره شمالی درباره نتایجکنگره حزبکمونیست چینکه ماه گذشته برگزار شد, آغاز می گردد. بنا به گفته رسانه های چینی وکره شمالی وی بعنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور چین دیدار میکند, ولی جزئیات دیگری درباره ماموریتش و آیا اینكه وی باکیم جونگ اون رهبرکره شمالی ملاقات خواهدکرد یا نه اعلام نشده است.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here