سایت دیلی استار در گزارشی اعلامکردکه رئیس جمهور فرانسه بر موضع خصمانه اینکشور علیه برنامه موشكی جمهوری اسلامی ایران و فعالیتهای منطقه ای، تأكیدکرده و آن را متعادل عنوانکرده است.

این گزارش می افزاید: امانوئل ماكرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه گفتکه ایران موضع ”متعادل“ فرانسه در منطقه را اشتباه فهمید. وی همچنین افزود: تهران باید در منطقهکمتر مهاجم باشد.

ماكرون ادامه دادکه  وی میخواهدکه ایران راهبرد خود حول برنامه موشك بالستیك را روشنکند.

رئیس جمهور فرانسه افزودکه وی روز شنبه از سعد حریری در پاریس بعنوان نخست وزیر لبنان استقبال خواهدکرد و انتظار داردکه وی در ”روزها, هفته های آینده“ به بیروت برگردد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here