انتخاب نیوز- سعد حریری نخست وزیر لبنان روز شنبه از عربستان وارد فرانسه شد و امانوئل ماكرون رئیس جمهور فرانسه از وی و خانواده اش درکاخ الیزه استقبالکرد. آنها قرار است در مورد بحران سیاسی لبنان بحث و گفتگوکنند.

حریری به همراه همسرش در ساعت هشت صبح به وقت محلی از عربستان وارد فرودگاه لو بورژه پاریس شده بود.

یك منبع نزدیك به حریری تائیدکردکه هواپیمای وی بعد از پرواز شبانه از ریاض در پاریس فرود آمده است.

سعد حریری قبل از پروازش به سوی پاریس در توییتر خود خطاب به وزیر امور خارجه آلمان نوشته است: این که گفته شده بود برخلاف میلم در عربستان نگهداشته شده ام و اجازه خروج ندارم, دروغی بیش نیست. در راه به سمت فرودگاه هستم.

گفتنی استکه زیگمار گابریل, وزیر خارجه آلمان روز جمعه گفته بود, سعد حریری بر خلاف میل خود در عربستان است و اجازه خروج ندارد.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here