انتخاب نیوز به نقل از رویترز- نیروهای ویژه افغانی و خارجی به یک زندان طالبان در استان جنوبی هیلمند حمله کردند و حداقل 30نفر را آزاد ساختند.

سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی طی اطلاعیه یی گفت کسی در این زندان به دشمن تعلق نداشت و این زندان امنیت چندانی هم نداشت.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here