روزنامه شرق به نقل از حسین مرعشی نوشت: در این شهر می خواستند تبلیغ کنند و فردی را از شهرداری, رئیس جمهور کنند. با دلار ٨٠٠ تومان از چین یا کره قرض گرفتند, اتوبان طبقه دوم صدر را ساختند. امروز که دلار شده چهار هزار تومان باید شهرداری پس بدهد.

این منبع به نقل از رئیس کنگره و سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران نوشت: ٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی درست کردند, برای اینکه می خواستند برای یک شخص تبلیغات کنند. بعد تراکم فروختند و شهر را ناموزون کردند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here