دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان در گفتگو با همتای فرانسوی خود بر اجرای کامل برجام تاکید کردند. آقای روحانی در گفتگوی تلفنی با ماکرون گفت: از دیدگاه ایران از یک سو اجرای کامل و دقیق برجام آزمون مهمی برای سایر همکاریهای مهم در عرصه بین المللی است و از سوی دیگر اضافه کردن بخشی به برجام و یا حذف بخشهایی از آن, موجب فروپاشی کامل این توافق خواهد شد. رئیس جمهور کشورمان در این گفتگوی تلفنی ضمن تشکر از ابراز همدردی ملت و دولت فرانسه با زلزله زدگان کرمانشاه از گسترش روابط دو کشور استقبال کرد. آقای روحانی ضمن ابراز خرسندی از نابودی داعش بر ادامه مبارزه با بقیه گروه های تروریستی تاکید کرد. ماکرون هم پایبندی به برجام را باعث تقویت اعتماد سازی دانست و گفت: دولت فرانسه همه تلاش خود را بکار گرفته تا بانکها و تجار بتوانند روابط خود با ایران را تقویت کنند. رئیس جمهور فرانسه از روحانی دعوت کرد برای شرکت در نشست بین المللی آب و هوای و گفتگوی مشترک, اواخر آذرماه به پاریس سفر کند.

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here