افراد مسلح که به یک مسجد سینای شمالی مصر در روز جمعه حمله کردند پرچم داعش حمل می کردند و در اینحال به سمت جمعیت مسجد آتش باز کردند که طی آن بیش از 300نفر کشته شدند که بیش از 20 کودک را شامل می شد
خبرگزاری مینای مصر گفت میزان تلفات در این حمله به 305نفر رسیده است که شامل 27 کودک بوده و 128نفر مجروح شده اند

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here