رجب طیب اروغان رئیس جمهور ترکیه خشونت علیه زنان را خیانت به بشریت دانسته و تاکید کرد هر کسی مرتکب آن شود باید به مجازات برسد
رجب طیب اردوغان, رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در همایش روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در استانبول گفت: هرگز خشونت علیه زنان را تحمل نمی کنیم. به عنوان رئیس جمهور, خشونت علیه زنان را خیانت به بشریت دانسته و تاکید می کنم هر کسی مرتکب آن شود باید به مجازات برسد
وی در این همایش همچنین اظهار داشت
رسیدگی وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی به پرونده 20 هزار نفر از زنانی که با خشونت مواجه شده اند, نشان می دهد که آنها تنها نیستند. طرح اقدام جدید تهیه شده است. ازدواج اجباری و زودهنگام از جمله مسائلی مهمی است که باید آنها را حل کنیم

باید دلیل اشتباهات در نحوه برخورد با برخی زنان را نه در دین و فرهنگ, بلکه در ریشه آن بیابیم. در صورت دفاع از مسائل زنان در واقع دردهای ملت و بشریت را درمان می کنیم

علاوه بر این, هیچ جامعه ای بدون حل مسائل ابتدایی کار زنان و رفع خشونت علیه آن ها در چ ارچوب حقوق و عدالت به اهدافش نخواهد رسید. اگر زنان نباشند, نصف جامعه غیرفعال خواهد شد

روی این مطلب کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here